Seznam jadralskih značk, ki so jih osvojili
slovenski piloti v Jugoslaviji
Pilot Aeroklub srebrna zlata 3 diamanti
Milan DOLINAR ALC 5 21 6
Boris CIJAN 11
Gustav AJDIČ 13 51
Emil PREŠEREN Ptuj 74
Martin POZNIČ Ljubljana 85
Ciril KRIŽNAR Ljubljana 86 18
Alojz ŠTEBLAJ Ljubljana 87
Marjan PIRC Ljubljana 88
Stane GRČAR Ljubljana 89
Marjan SLANOVEC Ljubljana 90
Cvetka KLANČNIK 106 27
Janez HERCOG Ljubljana 112
Ferdo PUŠNIK Ljubljana 113
Jože KRUMPAK Ljubljana 114
Vili ZEMLJAK Maribor 118
Zvonko ŠABEDER Maribor 119
Franc ŠPORN Maribor 120
Danilo ŠEŠKO Maribor 121
Rudi ERJAVEC Maribor 122
Anton KRAJNC Maribor 123
Anton MALEK Maribor 124
Avgust PODGORNIK Maribor 125
Mile TOVORNIK Celje 126 50
Srečo PUKL Celje 132 99
Alojz LAKOVIČ Celje 135
Jože KUS ALC 140
Jože MRAK 142 5 4
Franc JANUŠ Celje 153
Drago GABRIJEL Postojna 155
Kiril ZLATKOVSKI ALC 159
Lado ANZELC Ljubljana 161
Franc MIRNIK ALC 162 83
Dane TOVORNIK Celje 163
I. GORJUP 182
Maks ARBAJTER Celje 186 11
Jakob GORJANC ALC 189 14
Albin NOVAK ALC 190
Vlado VELEJ Celje 195 37
Dušan LAZUKIČ ALC 200
Konrad LORBER Maribor 201
Ivan KRALJ Ljubljana 204
Martin BOŽIČ Maribor 211 35
Vlado ŠMIGOC Ljubljana 220
Marjan ANZELC Ljubljana 221
Silvo OROŽIM ALC 222 53
Sonja PIPAN Celje 225 40
Ivan BARUŠIČ Maribor 226
Mirko ZADRAVEC Maribor 227
Maks MULEJ Celje 228
Marjan BIZJAN Ljubljana 231 46
Ladislav MASTNAK Maribor 232
Franc MORDEJ Maribor 234 10 1
Ivan SMOLČNIK Slovenj Gradec 252
Janez ARHAR Ljubljana 260
Anton MIRNIK Celje 268
Bogo ERŽEN ALC 275
Roman VNUK Ptuj 284
Franc KLAJNŠEK Ljubljana 297
Janko VALIČ Maribor 304
Medard KNEZ Maribor 305
Anton PALDAUF Maribor 306
Anton ŠTULAR ALC 311
Feliks ŠKOFIC ALC 312
Fortunat OREHEK ALC 313
Miro VOVK ALC 314
Silvo SERAŽIN ALC 315 85
Janez PINTAR ALC 316 93 10
Janko MEDVED Maribor 317
Boris KENDA Maribor 318
Branko KOLNIČAR 319
Karel KORPAR Ptuj 320 48
Jože VIDOVIČ Maribor 333
Anton RAJŠP Maribor 336
Jože KUKOVEC Ljubljana 341
Karel GRAJNER Maribor 343
Gašper KOLAR Celje 347 44
Janko KODERMAN Ptuj 349
Ivan ČUČEK Ptuj 350
Slavko VERBANČIČ 351 79
Janko LESKOŠEK Ljubljana 352
Milan TROP Ptuj 353 80
Leon MESARIČ ALC 354 111
Milan KRIVEC Celje 357
Vlado BOBNAR Celje 358
Peter ROBIDA Celje 359
Slavko DEČMAN Celje 360
Dušan FERLEŽ Celje 361
Franc KLEMENČIČ Novo mesto 377
Teodor GERŠAK Maribor 378
Srečo KUHAR Maribor 380
Veljko ŠTALCER Ptuj 382
Anton ŠPACAPAN Ajdovščina 384
Ivan TIHEC Celje 386
Mihael THALER ALC 387 77
Venčeslav ŽAKELJ Ljubljana 388 56
Anton PERČIČ ALC 393
Štefka OROŽIM ALC 394
Franc MEDJA ALC 398
Ignac NAGODE ALC 401
Franc NAGODE ALC 402
Miro ŠOŠTARIČ ALC 404
Bojan AVSEC Novo mesto 411
Janez MEZNARIČ Ptuj 427
Ferdinand HERLEC ALC 434 94
Maks VAUPOTIČ Ptuj 436
Adolf MEGLIČ Ptuj 437
Janez ANDERLUH Ljubljana 448
Franc HORVATIČ Celje 449
Alojz LESKOVŠEK Celje 450
Alojz ČUŠ Ptuj 459
Matevž CESTNIK 460
Alojz KOSTANJEVEC Maribor 461
Ivan OBRAN Ptuj 466
Gabrijel SITAR Novo mesto 468
Jože UHAN Novo mesto 469
Vladimir KOČEVAR Celje 477 76 20
Edvard VREČKO Maribor 491
Herbert VIZJAK Maribor 492
Mario KEPNIK Maribor 493
Franc DRUŽE Maribor 494
Oton MORDEJ Maribor 495
Miha KAMPLET Maribor 496
Srečko RAJH Maribor 497
Miha ADAM Maribor 498
Jože BOTOLIN Ptuj 499
Branko PUCKO Ptuj 500
Jože STOPAR Ptuj 501
Drago KOSABER Celje 504
Karel ZORKO Celje 505
Franc LAMPRET Maribor 508
Pavel MAGISTER Ljubljana 516
Stane ŽELE Ljubljana 517
Marija ČULK Celje 520
Adolf ŠUŠTAR Novo mesto 521
Jože FON ALC 523 104
Srečko FIJAVŽ ALC 524
Milan HROVAT ALC 525
Drago HANŽEL 532
Matija ŠKRLEC Ljubljana 536
Lado STOPAR Ljubljana 537
Janez OMAN Ljubljana 538
Franc LUZNAR Ljubljana 539
Iztok AJDIČ 544
Dušan IVANUŠ Ljubljana 552 81 15
Janči GORIUP Ljubljana 554
Jože GOLOB Novo mesto 566
Drago GLINŠEK Celje 571
Rok GOLOB Ljubljana 572
Marko LESKOVŠEK Celje 574 84
Peter KARNER Celje 575
Jože LES Celje 576
Oto VERBANČIČ Maribor 578
Marko KLINAR Celje 579 91 12
Črtomir ROJNIK Celje 580 102 13
Stanislav PETROVIČ Ptuj 589
Janez BEZJAK Ptuj 590
Jure LOKOVŠEK Ljubljana 594
Branko SMREČNIK Celje 595
Marjan ŠPES Celje 596
Maksimiljan LEBIČ Celje 597
Franc BERGINC Celje 598
Boris PRAPROTNIK ALC 600 87 8
Alojz ČERNE ALC 604
Janez PIPAN Ljubljana 612 122
Franc KRALJ Ljubljana 622
Karel BIZJAK Ljubljana 623
Edvard TOVORNIK Ljubljana 624
Slavko BOTOLIN Ptuj 625
Janez ŽEROVC ALC 626
Franc PETEK ALC 627
Gabrijel PESJAK ALC 628 112
Bruno ŠTULAR ALC 629
Franc ŠTRUKELJ ALC 630 92 9
Stane POTOČNIK ALC 631
Janez AVBELJ Ljubljana 632 98
Maks BERČIČ Ljubljana 633 97
Peregrin KOŠIR Novo mesto 634
Jože KERŠIČ Novo mesto 635
Peter KLINAR Celje 636 90
Mirko BANIČ Novo mesto 637
Jakob ŠMID ALC 638 86 14
Marjan MEDIČ Ljubljana 639 117
Milan KRALJ Ptuj 640
Franc KODELA Ptuj 641
Ludvik MAUČIČ Ptuj 642
Bojan RODE Ljubljana 644 116
Ronald PRIMOŽIČ ALC 645
Zmago KASTELIC Novo mesto 646
Andrej BRATUŽ Postojna 647
Franc STARIHA Novo mesto 648 103
Jože LES Celje 649
Miloš PEŠEC Celje 650 105
Vojko STAROVIČ Celje 651 118
Miran ŠTUKLEK Celje 652
Friderik KNEZ Celje 653
Leon BAUER Celje 654
Dušan ŠEMROV 655
Slavko LAHOVČ 656
Tomaž MILAČ 657
A. GORENC 658
Jože KALAN Ljubljana 659
Niko PEKLIN 660
Avgust MITHANS Slovenj Gradec 661 134
Bogomir ČAS Slovenj Gradec 662
Marjan KENCIJAN Slovenj Gradec 663 150
Branko JOHA Ptuj 664
Niko VRANJEK Slovenj Gradec 665
Marko ZAVRL Novo mesto 668
Iztok PEKOLJ Novo mesto 671
Zdenka FERKOLJ Ljubljana 672
Drago DRMOTA Ljubljana 673
Oskar ŠMIT Celje 674
Anton BRAČKO Maribor 675
Nadja SLANOVEC Ljubljana 676
Andrej PLAVČAK Ptuj 683
Danilo HOJNIK Ptuj 684
Franc KRALJ Maribor 687
Marjan DOLNIČAR Ljubljana 688
Albin LUIN Ljubljana 689
Janez POGLAJEN Celje 690
Janez HABJAN Celje 691
Edi MURŠEC Maribor 692
Franc PEPERKO Celje 706 101 11
Igor KOLARIČ Ptuj 707 119
Pavel POTOČNIK ALC 708 113
Jurij FINŽGAR ALC 709
Karlo HERLEC ALC 710
Franc MOHORČ ALC 711
Vesna ŽNIDERŠIČ ALC 712 115
Bojan KADUNC ALC 713
Anton KOS ALC 714
Vojteh HLADNIK ALC 715
Branko RIHTER Celje 716
Bogdan LILIJA Celje 719
Tone KOVAČIČ Velenje 722
Marko SABOTHY Ljubljana 723
Vojko LUŠIN Portorož 724
Andrej FLORJANC Celje 725
Jože OCEPEK Velenje 726
Vida BERGLEZ Ljubljana 727
Branko BRODNIK ALC 728
Tone ČERIN ALC 729
Viljem EKAR ALC 730
Milan JUKIČ ALC 731 110
Ivo ŠIMENC ALC 732 114
Bojan ŠPENKO ALC 733
Aleš VIHAR ALC 734
Zmago ŽAGAR ALC 735
Srečo KOTNIK Novo mesto 736
Jože BARBO Novo mesto 737
Janez OŠTIR Celje 738
Adalbert PERE Celje 739
Milan BORIŠEK Litija/SVC 743 121
Anton LUKMAN Maribor 744 123
Leopold KOREN Maribor 745
Anton GROS Maribor 746
Borut BENČIČ Maribor 747 124
Gorazd ŽIBERNA Maribor 748
Bojan BOŽIČ Celje 749
Vojko GROBOVŠEK Novo mesto 770
Dušan FLORJANČIČ ALC 775
Andrej MLAKAR ALC 776
Brane DEŽMAN ALC 777
Zdravko ČERNE ALC 778 125
Silvo BENCIK Slovenj Gradec 791
Karel ČEČ ALC 814 140 19
Franci DOBIDA ALC 815
Mladen KOVŠE ALC 816
Karel JANČIČ ALC 817
Alojz MEDVED Slovenj Gradec 855
Iztok GRAVNAR Edvard Rusjan 919
Vladimir GEČ Slovenj Gradec 945
Rado RAMŠAK Slovenj Gradec 948 169
Denis ŠTRBENC Novo mesto 1000
Boris PERŠE Slovenj Gradec 1001 168
Igor KRIŠTOFELC Slovenj Gradec 1031